AK-Tuote Oy
Tietosuoja

markiisit ovat näyttäviä

Asiakasrekisteri ja yhteydenottolomake

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

AK-Tuote Oy
Aarne Kaakinen
Y-tunnus: 0629040-8
Vendavahe 5
26200 RAUMA

040 546 4610
aarne.kaakinen@ak-tuote.fi

Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon.

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan nimi ja osoite tapauksissa joissa on toteutunut toimeksianto.

Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja: 

Henkilöltä itseltään, kotisivujen lomakkeelta, sähköpostitse tai puhelimitse. Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi).

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella

Evästeiden (cookies) käyttö

Internet-sivusto käyttää evästeitä. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain
tallentaa käyttäjän päälaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen
tunnisteen, jonka avulla voidaan tunnistaa ja laskea sivustoilla vierailevat selaimet.

Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. 

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. 

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.>Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin